بوسیدن کودک چه فایده ای دارد؟

بوسیدن فرزند پرخاشگری او را کاهش میدهد!

بوسیدن فرزند انرژی های اضافی او را تخلیه میکند!

بوسیدن فرزند باعث میشود رابطه عاطفی و روانی بین فرزند و والدین تقویت شود!

بوسیدن فرزند باعث میشود که کودک در کنار والدین احساس امنیت بیشتری بکند!

بوسیدن فرزند اشتهای روانی و غذایی او را افزایش میدهد!

بوسیدن فرزند یک نوع تن آرامی را برای او فراهم میکند!

هنگام بوسیدن فرزند میتوان سفارش های لازم تربیتی و آموزشی را به او گوشزد کرد (در این موقعیت همکاری کودک بالاست).

نکته آخر: بچه هایتان را خیلی ببوسید مخصوص‍‍اً دست های انها را
دست هایشان را روی گونه تان بگذارید. چون دست مغز دوم و یک عضو کلیدی و بسیار مهم است!

موضوعات: آثاربوسیدن فرزند
[جمعه 1396-02-08] [ 12:21:00 ق.ظ ]