از خرمشهر تا خرمشهر…

🔴از خرمشهری که خدا آزاد کرد تا خرمشهرهایی که باید فتح شود…

🔸حضرت آقا فرمودند: عزیزان من خرمشهرها در پیش است…

🔻خرمشهرهایی که باید فتح شود:

1⃣خرمشهرهای اقتصادی…
2⃣خرمشهرهای فرهنگی…
3⃣خرمشهرهای سیاسی…
و…

🔹از خرمشهری که خدا آزاد کرد تا خرمشهرهایی که در پیش است و باید فتح گردد تنها یک قدم فاصله است ، #خط_ولایت….
از خرمشهر تا خرمشهر فقط یک مسیر وجود دارد آن هم خط مستقیم ولایت است…

🔺بی ولایت خرمشهری که خدا آزاد کرد هم سقوط خواهد کرد…

🔴با ولایت تا شهادت تا فتح خرمشهرها …

موضوعات: از خرمشهرتاخرمشهر
[جمعه 1397-03-04] [ 10:33:00 ق.ظ ]