🌺بوهای شادی آور😊

💚بوی نان🍞 باعث می‌شود مهربان‌تر شوید.
❤بوی نعناع🌱 باعث بهبودخُلق وخوی می‌شود.
💜بوی دانه‌های قهوه☕ استرس راکم می‌کند.
💙بوی پرتقال🍊 ولیمو🍋 باعث افزایش انرژی ونشاط می‌شود.

موضوعات: بوهای شادی آور
[دوشنبه 1396-02-11] [ 06:58:00 ق.ظ ]