گاهی برای
خودت پزشک باش
کمی قرص خنده تجویز‌ کن
هر شش ساعت یک بار ،

حتما که نباید
مدرک و مطب داشته باشی!

خودت نسخه ای
بنویس با خط خوش
روحـت را درمان کن و بخند
بی بہانہ فقط بخند..

🌿🌻🌿

موضوعات: خنده تجویز کن
[پنجشنبه 1397-11-11] [ 07:28:00 ق.ظ ]