❌ ديگران را مسخره نكنيم 

✅ #تهرانی ها را مسخره نکنیم
پایتخت یک کشور نقطه عطف فرهنگ کشور در سطح بین الملل است
تمسخر تهران تمسخر ایران است .

✅ #کورد ها را مسخره نکنیم
در جنگ تحمیلی حتی زنان و دختران کورد از کشورت دفاع کردند💪
اگر نبودند که کشورت الان دست عراق بود و ناموست دست بیگانه.
دیگر کوه و تفنگ و غیرت هم معنایی نداشت

✅ #ترک ها را مسخره نکنیم
ترک ها بودند که اولین مدرسه را به پا کردند
آنها چنان اهل کار و کاسبی هستند که حتی یک گدا در میانشان نیست
و البته این ترک ها بودند که حمله ی مغولان را دفع کردند.

✅ #شیرازی ها را مسخره نکنیم
آنها نماد فرهنگ و ادبیات غنی ایران هستند. حافظ و سعدی و نام آوران شعر و ادب از شیراز بپا خاسته اند
شیرازی تنبل نیست
بیشترین تولید گندم و مرکبات و البته رتبه یک کشاورزی در کشور، مختص استان فارس است.

✅ #لر ها را مسخره نکنیم
لرهای کشور ما عشایر غیور ما همواره در صف اول دفاع از کشور بوده اند و همیشه اهل قلم و عاشقی در عین سادگی بودند.
سادگی ملاک عقب افتادگی نیست
لرها کسانی هستند که فکر میکنن همه با آنها یا برادرند یا خواهر و خبر از کینه و نفرت بین ما ندارند .

✅ #مشهدی ها و #قمی ها را مسخره نکنیم
جدا از مردم متمدن و حق پرست، آغوش شان برای مهمان باز است.. آنها پایگاه اهلبیت در ایران هستند.

✅ #اصفهانی ها و #یزدی ها و #کرمانی ها را مسخره نکنیم
شهر و قدمتی دارند پر از تاریخ و زیبایی .. هوش سرشار و سختکوشی آنها همیشه منشا تولید علم و ثروت در کشور بوده است.

✅ #شمالی ها را مسخره نکنیم
زمانی که قهرمانان یک رنگ و پهلوانان کشورت در شمال باشند جایی برای تمسخر نمی ماند
میرزا کوچک خان ها از این دیارند که با دست خالی جلوی بیگانه ایستادند

✅ #جنوبی ها و #عرب ها را مسخره نکنیم
با معرفت ترین مردمان کشورت جنوبی هستند . آنها که مثل دریا بخشنده و بزرگ منش اند. عرب های خوزستان بودند که در حمله انگلیسی ها تنها با گرز در برابر تانک های انگلیسی ایستادند و آن ها را شکست دادند و 8 سال در صف مقدم جنگ با صدامیان ایستادند.

🔸 و البته هیچ شهری و مردم و قشری شایسته نیست بخاطر لبخند سطحی اطرافیانت، به سمت آنها انگشت تحقیر دراز کنی .
🔸 #نژادپرستی شیوه عصر جاهلیت است و #جهل و نادانی بشر بزرگترین نقطه #تمسخر انسان است. نادان نباشیم

موضوعات: دیگران را مسخره نکنیم
[شنبه 1396-06-18] [ 06:38:00 ب.ظ ]