#سبک_زندگی_اسلامی2

👰اوصاف زنان شایسته :

🔹11. هنگام خروج از منزل سنگین و با وقار و بدون آرایش خارج شود و با مردان بیگانه گرم نگیرد و شوخی نکند.

🔹12. در حضور شوهر از مردهای دیگر تعریف و تمجید نکند.

🔹13. اگر مرتکب اشتباهی شد فوراً از شوهر عذر خواهی کند.

🔹14. اسباب خوشنودی شوهر را فراهم کند و موجب خشم و عصبانیت شوهر نشود و اگر عصبانی شد رضایت او را جلب کند.

🔹15. اگر شوهر فرمان داد، اطاعت کند و اگر قسم خورد، باور کند و تکلیف خود را انجام دهد.

🔹16، اهل قناعت باشد تا در زندگی شوهر خود را به زحمت نیندازد.

🔹17. چنانچه از شوهر کار ناروایی سرزد، عفو و اغماض نماید.

🔹18. خانه را لطیف، پاکیزه و زیبا و مرتب نگه دارد و در زندگی اقتصاد و میانه روی را رعایت کند و از اسراف و تبذیر و ولخرجی اجتناب کند. و در غذا پختن خوش سلیقه و کاردان باشد. به سلیقه شوهرش توجه کند.

🔹19. در تغذیه، بهداشت و سلامت جسم و روح بچه ها کوشا باشد و در معالجه، درمان و پرستاری از آنها جدیت نماید.

🔹20. امانتدار، راز نگه دار و راستگو باشد.

موضوعات: سبک زندگی اسلامی۲
[سه شنبه 1396-03-16] [ 11:00:00 ب.ظ ]