#سبک_زندگی_اسلامی1

👰اوصاف زنان شایسته :

🔹1. اگر شوهر در زندگی یادآور خدا شد او را همراهی و اگر خدا را فراموش کرد، یادآور او شود و به او تذکر دهد.

🔹2. در حفظ دین و تقوا و انجام وظایف الهی و اجتماعی، شوهرش را یاری کند.

🔹3. کم خرج باشد و مهرش سنگین نباشد.

🔹4. خوش زبان و مهربان باشد و مانند مادری مهربان از او پرستاری و محافظت کند.

🔹5. ولود باشد. نازا و عقیم نباشد.

🔹6. خانه را محل استراحت شوهر قرار دهد و هنگام بروز مشکلات و ناراحتیها دلداریش دهد.

🔹7. از زحمات شوهر و چیزهایی که به منزل می آورد تشکر و قدردانی نماید.

🔹8. هیچگاه از شوهر چیزی را مطالبه نکند که قدرت تهیه آن را ندارد.

🔹9. هنگام خروج شوهر از منزل، خودش و اموال شوهرش را حفظ کند و هنگام ورود او، با خوشحالی به استقبال او برود.

🔹10. در منزل و برای شوهرش آرایش کند و بهترین لباسها را بپوشد و برایش دلبری کند

موضوعات: سبک زندگی اسلامی ۱
[سه شنبه 1396-03-16] [ 10:57:00 ب.ظ ]