بشنواز چادر که در توصیف زن تار و پودش با تومیگوید سخن
تاروپودم راشرافت تافته تا شرافت را به عصمت بافته
در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران دُرّند و چادر چون صدف
بهترین سرمایه زن چادراست زانکه زن را زینت تن چادر است
حفظ چادر درسرای اقتدار دختران را هست تاج افتخار
حفظ چادر حفظ دین و مذهب است شیوة زهرا و درس زینب است
حفظ چادر سدّ فحشا می کند رو سفیدی نزد زهرا(س)می کند
حفظ چادر چاره ساز کارهاست حافظ گل از هجوم خارهاست
حفظ چادر زخمها را مرهم است دست رد بر سینه نامحرم است

موضوعات: شعر حجاب
[سه شنبه 1396-12-15] [ 05:16:00 ب.ظ ]