:
✅شهادت میخوای؟!
پس بدان که…

تنها کسانی #شهید می شوند که شهید باشند…
به این سادگی ها نیستـــــ

باید قتلگاهی رقم زد
باید کُشت!!
منیت را
تکبر را
دلبستگی را
غرور را
غفلت را
آرزوهای دراز را
حسد را
ترس را
هوس را
شهوت را
حب دنیا را…

باید از خود گذشت!
باید کشت «نَفس» را…✌️

شهادت #درد دارد!
دردش کُشتن ” لذت ” هاست…
باید #کشته شویم تا شهید شویم! بايد اقتدا كرد به شهدا

موضوعات: شهادت میخوای؟
[یکشنبه 1397-03-20] [ 05:39:00 ب.ظ ]