پوست آفتاب پرست ساخته شده از کریستال های کوچک مانند آینه است که منعکس کننده سطوح مختلف نورمیباشد و این باعث می شود که پوستشان تغییر رنگ دهد.
 #شگفتیهای_آفرینش 

#عجب_خدایی_داریم😍

#ایمان_را_جایگزین_ترسهایت_کن

موضوعات: شگفتی های آفرینش
[یکشنبه 1397-10-23] [ 05:22:00 ق.ظ ]