🔴مثل خداوند عیب‌پوش بنده‌های خدا باشیم!

❤️پروردگار توقّع دارد که ما این کارها را از او یاد بگیریم.
خانم‌ها، آقایان، برادرها، خواهرها خدا توقّع دارد «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ» از اخلاق خدایی متخلّق بشوید.

✅خدا یک عمر از ما پوشانده است…

📛 الآن اگر من یک عیب از کسی بدانم طاقت ندارم این عیب را درون خود نگه دارم.
می‌گویم: می‌خواهم یک چیزی بگویم… نه، ولش کن غیبت می‌شود!

♨️ نفر روبرو هم بدتر حریص می‌شود:
حالا تو را به خدا بگو، این‌جا که کسی نیست. چرا از اوّل گفتی؟ باید بگویی…

💥 این‌طور در خانواده‌ها غیبت می‌شود، اسرار مردم همین‌طور فاش می‌شود…

🚫چرا به این کار استارت می‌زنی؟

ببین من یک چیزی می‌دانم…

🌾نه، استغفر الله! از اوّل اصلاً شروع نکن، دیگران را حریص نکن، اصلاً دفن کن این قضیه را…
«تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ»چون بعد آیه و قسم می‌دهد که یک مقدار بگو، سر نخ بگو..!

📘بخشی از سخنان استاد فاطمی نیا در جلسه سیری در صحیفه سجادیه ۵۱تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

موضوعات: منبرکوتاه
[دوشنبه 1397-03-28] [ 06:11:00 ق.ظ ]