مراقب دهانت باش

آیت الله حسن زاده آملی می فرماید:

نمازگزار خیلی باید مواظب دهانش باشد تا آن را همیشه پاک نگه دارد.

او که در هنگام نماز می ایستد و «بسم الله الرّحمن الرّحیم» می گوید،این کلام او باید از کانال صحیحی عبور کند.

زیرا گاهی آب پاک است، امّا از آن جایی که آن مجرا و کانالی که آب از آن عبور می کند آلوده است، آب نیز آلوده می شود.

«بسم الله الرّحمن الرّحیم» پاک است، امّا از آن جا که دهان و زبان نمازگزار آلوده است،

این نیز از پاکی به در می آید و آلوده می شود، لذا نمازش نتیجه نمی دهد.

این جا است که معلوم می شود مجری آلوده بوده و طهارت نداشته.

موضوعات: مواظب دهانت باش
[چهارشنبه 1397-02-26] [ 12:56:00 ب.ظ ]