پاداش روزه گرفتن در روز گرم و تحمل تشنگی ناشی از آن!

👈 يونس بن ظبيان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است:
👈 كسى كه در گرما يك روز را روزه بدارد و تشنگى را تحمل كند، خداوند هزار فرشته را بر او مى‏ گمارد تا دستهاى خود را بر روى او كشيده و او را بشارت دهند
👈 و پس از آنكه افطار كرد خداوند می‌فرماید: چقدر خوش بويى! اى فرشتگان من گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.

📚 منبع: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص ۵۲

موضوعات: پاداش روزه گرفتن در گرما
[پنجشنبه 1396-03-11] [ 07:42:00 ب.ظ ]