چرا ایرانی ها #باهوش ترین هستند؟؟

چون غذاهای گرم زیاد میخورند و نسل شان گرم است.
اما الان ما را به سردی سوق میدهند مانند تشویق به خوردن چیپس و پفک و سوسیس و کالباس و…که همگی سرد هستند.

کشوری که افراد آن سرد هستند در معرض تحولات سیاسی و انقلابات نیستند . همیشه دنبال معادلات سیاسی آرام هستند و لذا همه مشکلات شان را با مذکرات حل میکنند و سیستم جاسوسی شان را تقویت میکنند نه سیستم حمله شان را .

ایرانی نمیتواند قانون را رعایت کند چون گرم است اما در اروپا چون سرد هستند لذا قانون را رعایت میکنند.
ابداعات , خلقها , شور , کلان بینی در گرمی هاست و تبعیت , تزویر , حیله , خودگرایی در سردی هاست و لذا فیلسوفان و شاعران بزرگ همه شان گرم مزاج هستند.

موضوعات: چرا ایرانی ها باهوش ترین هستند؟
[دوشنبه 1396-12-14] [ 03:23:00 ب.ظ ]