هــر لحظه
این را به یــاد داشته باشید
که انـــدازه ی مشـــکلات
از قــــدرت خداونـــــد
خیلــــی کوچکـــتر است
پس با خودت زمزمه کن

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ🌼🍃

موضوعات: یادخدا
[شنبه 1397-09-17] [ 05:58:00 ب.ظ ]