💠 #اذان و #اقامه باعث درمان برخی امراض می شود!
#آثار_خواندن_اذان_و_اقامه_در_نماز
اذان گفتن قبل از نماز با حضور قلب و توجه به معانی آن، موجب ازدیاد حضور قلب در نماز شده و نیز بهره انسان را در نماز بیشتر می کند…و نیز در روایت است که بلند نمودن صدا به اذان در خانه، موجب درمان برخی امراض و دفع شیاطین گشته و برای کودکان خانه نافع است.
📚نور مجرد۲،ص۳۱۱

موضوعات: آثار خواندن اذان واقامه قبل از نماز
[شنبه 1396-02-09] [ 04:29:00 ب.ظ ]