بسیجی که باشی جنگ باشد تیر میخوری و صلح باشد فحش

بسیجی که باشی،می فهمی نمیتونی عادی باشی،عادی بگذری،عادی زندگی کنی

بسیجی که باشی یه دنیا دشمن واسه خودت تراشیدی…

بسیجی که باشی توی مدرسه و دانشگاه تمام دردت اینه چرا باید درسی رو بخونی که با بنیانش مشکل داری،چرا باید به استادی گوش بدی که بیرحمانه هر روز آرمانهای تو را می کوبه و همه او را روشنفکر میدانند و فرنگ رفته!!

بسیجی که باشی دوستات با کنایه ازت می خوان بگی چقدر پول می گیری واسه فعالیتهات تو بسیج؟

بسیجی که باشی و در حال ذکر یعنی ریاکاری و بدنبال منافع!!  و کسی چه میداند تو برای بسیجی بودن تمام منافعت را زیر پا گذاشتی….

بسیجی که باشی ،آدمی ،و ممکنه گاهی بلغزی و امان از لغزشت که با لغزش تو تمام اسلام زیر پا می رود،!!! آبروی بسیجیهای دیگر هم می رود!! ولی با لغزش پسر همسایه او فقط جوان است و جوانی کرده و دلش پاک است….

بسیجی که باشی معمولی نیستی….خاصی!!!!

خلاصه بسیجی که باشی…..

تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند! جواب اگر بدهی دروغگویی!

مسخره ات بکنند انتقاد است! جواب بدهی بی جنبه ای!

تهدیدت اگر بکنند دفاع کرده اند! تهدید اگر بکنی خشنی…

راهپیمایی اگر بکنن حق آنهاست و عقیده خودشان است! 

راهپیمایی اگر بکنی ساندیس خوری یا به زور آمدی…

بسیجی اگر باشی میشوی افراطی! اما دیگران میشوند آزادی طلب . . . 

بسیج و بسیجی را با همه ی تراژدی هایش دوست دارم همیــــــــــــــــــــــــــــن

موضوعات: بسیجی که باشی
[سه شنبه 1396-12-15] [ 06:16:00 ق.ظ ]