🍃اجازه دهید کلماتتان …
🍃باعث قوت قلب دیگران شود ،
🍃الهام بخش شان باشد …
🍃و مسیرشان را روشن کند .

🍃اجازه دهید اعمالتان …
🍃زنجیرهای دیگران را باز کند .

🍃اجازه دهید دست هایتان …
🍃چشم بند را از دید دیگران کنار بزند .

🍃اجازه دهید عشقتان …
🍃یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد .
🍃و در پایان اجازه دهید محبت شما ،
🍃نمایشی از محبت خدا باشد …

موضوعات: حرفهایی از جنس آرامش
[جمعه 1396-03-26] [ 10:41:00 ق.ظ ]