💠 دوری از چهار صفت 💠

امیرالمومنین(عليه السلام)مَنِ استَطاعَ أن يَمنَعَ نفسَهُ مِن أربعَةِ أشياءَ فهُو خَلِيقٌ بأن لا يَنزِلَ بهِ مَكروهٌ أبدا ، قيلَ : و ما هُنَّ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قالَ :
امیرالمؤمنین(عليه السلام)می فرماید:هر كه بتواند خود را از چهار چيز نگه دارد، شايسته آن است كه هرگز ناراحتى نبيند . عرض شد : آنها چيستند اى امير مؤمنان؟ فرمود :

1⃣◀️ العَجَلَةُ ،
عجله، بدون تأنّی و دقت، تصميم گيری كند يا كاری را اجراء نمايد (عجله غير از سرعت در عمل است).

2⃣◀️ و اللَّجاجَةُ ،
لجاجت، يكی از مسائل خطرناك و بلاهای دامن گير، اصرار و پافشاری ناحق، در مسأله ای است كه چون اين حرف را گفته و يا چنين موضعی اتخاذ كرده حاضر نيست عقب نشينی كند و لو خلاف آن ثابت شود.

3⃣◀️ و العُجْبُ ،
مغرورشدن و خودشگفتی، كه انسان نقص ها و ضعف های خود را نديده و احياناً محسناتش را بزرگ بشمرد.

4⃣◀️ و التَّوانِي .
كاهلی و سستی، كار امروز را به فردا افكندن و تأخير انداختن.

📚📚 منبع
تحف العقول ص ٢٢٢

موضوعات: دوری از چهار صفت
[پنجشنبه 1396-02-07] [ 07:37:00 ق.ظ ]