سلام

همگی رهگذر هستیم
بہ ڪسی ڪینہ نگیرید
دل بی ڪینہ قشنگ است☘️

بہ همہ مہر بورزید
بہ خدامہرقشنگ است☘️

بشناسیدخدا را
هرڪجایادخدا هست
هرڪجا نام خداهست
سقف آن خانہ قشنگ است☘️

موضوعات: بدون موضوع
[شنبه 1396-02-02] [ 10:21:00 ق.ظ ]