یا اباعبدالله(ع):

.

حالِ بُحرانیِ مَن با حَرَم آرام شَود …

بِطَلَب کَربُ و بَلا تا دِلِ مَن رام شَود

موضوعات: بدون موضوع
[سه شنبه 1398-11-15] [ 03:47:00 ب.ظ ]